Zápis ze Sjezdu Krušnohorské astronomické společnosti, z. s. (KRHAS) konaného v sobotu 23. září 2023 v penzionu U Lípy v Arnolticích, okres Děčín

Sjezd byl svolán předsedou spolku Jiřím Harrandtem 10. srpna 2023 a zúčastnily se ho osoby uvedené na připojené listině přítomných.

Na program sjezdu byly zařazeny tyto body:

  1. Úvod, přivítání hostů
  2. Sepsání listiny přítomných
  3. Volba výboru na nové funkční období
  4. Shrnutí akcí za uplynulý rok
  5. Diskuze o financování spolku
  6. Diskuze o propagačních materiálech spolku

Ad 1)
Přivítání pronesl předseda KRHAS.

Ad 2)
Přítomní se zapsali na listinu. Sjezdu se účastnilo 11 členů a 1 příznivec. Sjezd byl usnášeníschopný.

Ad 3)
Výbor spolku byl zvolen na nové funkční období 2023 – 2027.

Na předsedu spolku kandidoval současný předseda Jiří Harrandt, nikdo další kandidaturu neohlásil.
Jiří Harrandt byl zvolen za předsedu jednomyslně 10 hlasy pro, jeden se zdržel.

Na místopředsedu spolku kandidoval současný místopředseda Jan Katzer, nikdo další kandidaturu neohlásil.
Jan Katzer byl zvolen za místopředsedu jednomyslně 10 hlasy pro, jeden se zdržel.

Na pokladníka spolku kandidoval současný pokladník Bohuslav Matouš, nikdo další kandidaturu neohlásil.
Bohuslav Matouš byl zvolen jednomyslně 11 hlasy pro.

Ad 4)
Předseda shrnul akce uspořádané spolkem za uplynulý rok. Prezentoval akce členů, jež se uskutečnily.

Ad 5)
Pokladník představil současnou situaci spolku, kdy členský příspěvek zdaleka nedostačuje potřebám spolku. Následně se rozvinula diskuze o podobě a výši členských příspěvků. Bylo představeno několik návrhů a hlasovalo se od nejvyššího. První návrh, a to zvýšení příspěvků na 300 Kč/rok byl přijat 8 hlasy pro. O dalších návrzích bylo bezpředmětné hlasovat.

Od nového roku se členské příspěvky navyšují na 300 Kč/rok.

Ad 6)
Následně se rozvinula diskuze o tom, že by bylo vhodné mít nějaké materiály, např. otočné hvězdné mapky, které by členové spolku mohli rozdávat na akcích spolku, především dětem.

V Teplicích 3. října 2023

Zápis pořídil: Bohuslav Matouš

Příspěvek byl publikován v rubrice Články se štítky , a jeho autorem je Bohuslav Matouš. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *