Zápis ze Sjezdu Krušnohorské astronomické společnosti, z. s. (KRHAS) konaného v sobotu 23. září 2023 v penzionu U Lípy v Arnolticích, okres Děčín

Sjezd byl svolán předsedou spolku Jiřím Harrandtem 10. srpna 2023 a zúčastnily se ho osoby uvedené na připojené listině přítomných.

Na program sjezdu byly zařazeny tyto body:

  1. Úvod, přivítání hostů
  2. Sepsání listiny přítomných
  3. Volba výboru na nové funkční období
  4. Shrnutí akcí za uplynulý rok
  5. Diskuze o financování spolku
  6. Diskuze o propagačních materiálech spolku
Celý příspěvek

Pozvánka na Setkání Severočeských Astronomů

Krušnohorská astronomická společnost

 Vás zve na tradiční

Setkání severočeských astronomů

Termín: 12. – 14. května 2023

Místo konání: Penzion Na Perličku (odkaz, mapa)

Cena ubytování je 640,- Kč/na osobu a noc se snídaní. Navíc se bude hradit organizační poplatek 100 Kč/osoba. Stravování v místě, hradí si účastníci individuálně. Závaznou účast prosím potvrďte do 12.2. 2023 na mailovou adresu: Jiri.Harrandt@seznam.cz nebo přes telefon na č. 605969498 (stačí SMS), dále je třeba pokud jste se již nedohodli s Vláďou Mazancem zaslat do 12. 2. 2023 zálohu na dvě noci, a to 640,- Kč, na účet KrHAS č. ú.: 1429591004/2700.

Celý příspěvek

Výroční zpráva o činnosti Krušnohorské astronomické společnosti, z. s., kolektivního člena ČAS v roce 2022

Činnost KrHAS v roce 2022 spočívala v

  • propagaci činnosti pobočky ČAS v mediích
  • akce pro členy, kterých se zúčastnili i ostatní příznivci astronomie, amatéři
  • individuální popularizaci astronomie
  • spolupráce KrHAS a SČHaP Teplice v demonstrátorské činnosti
Celý příspěvek