Astropis a průkazky ČAS

Do konce ledna 2021 by měl každý řádně registrovaný člen České astronomické společnosti, který se registroval, vyplnil žádost a uhradil registrační poplatek na rok 2021 zároveň s prvním číslem časopisu ASTROPIS obdržet i členskou průkazku ČAS na své jméno. Je to zároveň kontrola, že splnil všechny své povinnosti vůči své „kmenové složce“ a zároveň je to nárokový doklad k čerpání výhod členů ČAS v roce 2021.

Setkání severočeských astronomů 9. – 11. 10. 2020

Místo srazu:  Muzeum Valeč

(sraz v muzeu v pátek 9.10.2020 od 17 hodin).

Program: Sobota 9. říjen 2020

  • 9:30       zahájení – členská schůze KrHAS
  • 10:00     Beránek – Konec světa, aneb uměni manipulace
  • 12:30     Oběd
  • 14:00     Přesun na Rabštejn a prohlídka observatoře
  • 16:00     Informace o vlastní odborné činnosti členů
  • 21:00     Přesun do místa ubytování

Za dobrého počasí i pozorování oblohy

Doprava individuální

Pozvánka ke stažení